Archiv novinek


Nová posila z Francie v našem týmu!

Tým KOUBÍKOVÁ LEGAL rozšířil Axel RODE, mezinárodní stážista. Axel studuje na Univerzitě v Brestu ve Francii právo a cizí jazyky a zaměřuje se zejména na evropské právo, mezinárodní právo a na mezinárodní vztahy. Během své půroční stáže v KOUBíKOVá LEGAL by Axel rád poznal právo také z praktického pohledu. Axel hovoří francouzsky, anglicky, německy a chtěl by se během stáže také naučit základy češtiny. Chcete-li se o Axelovi dozvědět více, klikněte na odkaz níže!


Šťastný nový rok!

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2024! Ať úspěšně zakončíte tento rok a s nadšením vstoupíte do toho nového. Přejeme vám hojnost zdraví, bezbřehé štěstí a úspěchy v pracovním i osobním životě. Vážíme si důvěry a spolupráce všech našich klientů a partnerů. Těšíme se na pokračování úspěšné spolupráce i v dalších letech.


Konference Cyrus Ross v Budapešti

Dne 27. října se v Budapešti konala podzimní konference Cyrus Ross EEIG. Během setkání jsme absolvovali nejen poutavou diskusi či přednášku o GDPR, ale také procházku po krásných historických památkách města a v neposlední řadě také výbornou společnost, jídlo a pití. Děkujeme partnerské kanceláři RVD Partners za pohostinnost a těšíme se na další setkání, které se uskuteční na jaře příštího roku ve Vídni! Více informací o Cyrus Ross Group naleznete na níže uvedeném odkazu.


 

Nová posila našeho týmu!

Naší novou stážistou je Nina GALLEGO z Francie. Nina aktuálně studuje 2. ročník magisterského programu mezinárodního obchodního práva na univerzitě v Montpellier, kde se věnuje především mezinárodnímu obchodu, korporátnímu právu a mezinárodní litigaci. Nina se narodila a vyrostla ve Francii, má ale díky své matce české kořeny. Zajímá se o česko-francouzské obchodní vztahy a po ukončení studií by ráda poskytovala služby podnikatelům při podnikání v zahraničí. Nina hovoří francouzsky, anglicky a italsky a má také základy češtiny. Více informací o Nině získáte kliknutím na odkaz níže:


30 let Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě, se kterou naše kancelář spolupracuje, oslavila 30 let své existence v oblasti pomoci handicapovaným a znevýhodněným dětem. Naše advokátka Martina měla tu čest zúčastnit se slavnostního setkání významných patronů a přátel nadace u příležitosti tohoto výročí. Více informací o nadaci se dozvíte kliknutím na odkaz níže:


Nová stážistka v našem týmu

Přivítali jsme v týmu novou stážistku Zoe, která v současné době studuje bakalářský obor práva na Anglo-Americké univerzitě v Praze. Zoe žije jak v krásné Barceloně, tak i v pulzujícím Chicagu, díky čemuž má nejen unikátní mezinárodní rozhled, ale také její jazykové znalosti posilují naši týmovou všestrannost. Kromě práva se Zoe věnuje politickému dění a dobročinnost. Zjistěte více o Zoe kliknutím na odkaz níže!


 

KL na Jobspin Job and Relocation Fair!

22. dubna jsme se setkali s mnoha talentovanými lidmi, kteří hledají novou kariérní příležitost v Praze. Náš právní tým se potkal s účastníky z různých zemí světa, každý měl unikátní zkušenosti a příběh. Více než 20 % návštěvníků přijelo na veletrh ze zahraničí, zbývajících 80 % tvořili expati žijící v České republice. Na veletrhu bylo zastoupeno široké spektrum odvětví, přičemž nejvíce zastoupené sektory byly administrativa, zákaznický servis, prodej (37 %), IT (30 %), management (29 %) a marketing a komunikace (25 %). Je zřejmé, že veletrh měl vysokou návštěvnost, protože jsme museli opakovaně doplňovat vizitky!


Konference Cyrus Ross v Helsinkách

Náš tým měl tu čest účastnit se jarního setkání Cyrus Ross v Helsinkách, které se konalo 12. a 13. dubna 2023, a opět se tak setkat s našimi kolegy z celé Evropy. Spolupráce s evropskými advokátními kancelářemi v rámci sítě Cyrus Ross nám umožňuje asistovat klientům v kauzách s přeshraničním prvkem, kde je nezbytná spolupráce s advokáty z cizích jurisdikcí. S velkým očekáváním vyhlížíme nadcházející setkání Cyrus Ross v Budapešti, které se bude konat již v říjnu.


Silvie hostem podcastu Dear Ladies

V dubnu byla Silvie hostem podcastu Ashley Holé Dear Ladies. Cílem podcastu je inspirovat ženy, zejména expaty, a pomáhat jim lépe se orientovat v každodenních výzvách spojených s životem v cizí zemi. Ve svých epizodách Silvie upozornila na složitosti související s rozvodem cizinců a s přeshraniční péčí o děti. Poskytla informace o různých aspektech rozvodu, jako je podání žádosti o rozvod, otázky týkající se péče o děti, výživného nebo přesunu dítěte do zahraničí. Povědomí o těchto záležitostech je v dnešním globalizovaném světě, kde multikulturní manželství a expatriace jsou stále běžnější, velmi důležité. Epizody si můžete poslechnout na YouTube, Apple Podcasts a Spotify.


 

Silvie přednášela na mezinárodní konferenci v Barceloně

27. ledna 2023 Silvie reprezentovala Českou advokátní komoru na mezinárodní konferenci Training of Lawyers on EU instruments v Barceloně. Silvie přednášela o relativně novém nařízení EU č. 2019/1111, a to konkrétně o uznávání a výkonu rozhodnutí v rámci EU. Jedním z cílů nařízení Brusel II ter je umožnit snazší a méně formální užívání soudních rozhodnutí v členských státech EU. Konference byla pořádána European Lawyers Foundation a účastnili se jí advokáti z celé Evropy.


Seznamte se s Aziliz, naší novou stážistkou!

Aziliz je studentkou posledního ročníku dvouoborového programu Právo a Aplikované cizí jazyky (LEA) na Université de Bretagne Occidentale v Brestu, Francii. Na stáž do české advokátní kanceláře KOUBÍKOVÁ LEGAL nastoupila v posledním ročníku svého studia proto, aby blíže pronikla do světa právní praxe a prohloubila svou znalost cizích jazyků. Po dobu stáže vykonává administrativní agendu, překlady, proofreading právních dokumentů a rovněž se zaměřuje na business development.


Spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy

Navázali jsme spolupráci s Expat Centrem Magistrátu hlavního města Prahy. Vzdělávací workshopy a semináře vedené našimi experty mají za cíl přiblížit český právní řád cizincům, kteří se rozhodli usadit v České republice za účelem práce či podnikání. Zaměřujeme se na potřeby a úskalí, se kterými se cizinci nejčastěji setkávají, jako je problematika víz a povolení k pobytu, nezákonné praktiky v pracovním poměru, či kroky vedoucí k úspěšnému založení obchodní společnosti. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této skvělé iniciativy.


 

Nový advokát v našem týmu

Náš tým rozšířila advokátka Andrea KOLESÁROVÁ. Díky svému studijnímu i pracovnímu působení ve Francii je dobře seznámena s fungováním francouzského kontraktačního práva. Její dřívější působení v investiční společnosti spravující fondy kvalifikovaných investorů jí rovněž poskytlo vhled do korporátního práva a práva kapitálového trhu. V KOUBÍKOVÁ LEGAL se Andrea zaměřuje na generální praxi s mezinárodním prvkem a právo nemovitostí. Více se o Andree můžete dozvědět v sekci Náš tým.


Šťastný nový rok!

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku Vám z celého srdce přeje team KOUBÍKOVÁ LEGAL. Ať úspěšně zakončíte tento rok a bezstarostně vykročíte do toho nového. Věříme, že Vám přinese mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Zároveň děkujeme všem našim klientům za důvěru a spolupráci. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!


Konference Cyrus Ross v Praze

V říjnu jsme organizovali podzimní konferenci advokátní asociace Cyrus Ross, v rámci které jsme se setkali s více než 30ti kolegy ze zahraničí. Jelikož se specializujeme na přeshraniční kauzy, velmi často potřebujeme spolupracovat s partnery z cizích jurisdikcí. Díky našemu členství v Cyrus Ross máme kolegy ve většině evropských zemí a jsme tak schopni zajistit našim klientům rychlou právní pomoc v zahraničí. Bylo nám ctí moci uspořádat tuto akci. Více o Cyrus Ross naleznete v odkazu.


 

Nová posila týmu

Kancelář KOUBÍKOVÁ LEGAL se rozšiřuje! Na pozici office manažera nastoupila Lucie ŠVECOVÁ. Lucie je zodpovědná za bezproblémový chod kanceláře, zajišťuje administrativní podporu týmu a obstarává činnosti spojené s provozem. Lucie má s chodem kanceláře a s komunikací s klienty bohaté zkušenosti, před nástupem do KOUBÍKOVÁ LEGAL pracovala na hotelové recepci. Lucie vystudovala Gymnázium v Kolíně. Zajímá se o lidská práva, politiku a historii, hovoří česky, anglicky a věnuje se studiu němčiny. Více informací o Lucii naleznete v jejím profilu kliknutím na odkaz níže.


Naše úsilí je vidět!

Výsledky úsilí právníka jsou jen zřídka hmatatelné, proto jsme vděční, že Silvie měla možnost vidět doslova zhmotněný výsledek své práce při slavnostním otevření nového autobusového terminálu v Chlumci nad Cidlinou. Silvie zastupovala město ve složitém přeshraničním sporu o pozemky, na nichž terminál stojí. Bez jejího zásahu by se projekt nemohl uskutečnit. Na fotce je Silvie se starostou, panem Miroslavem UCHYTILEM, během slavnostního otevírání terminálu. Jeho recenzi si můžete přečíst kliknutím na odkaz níže.


Služby do zahraničí: Identity Verification & Certification of Documents

Potřebujete Vy nebo někdo ve Vašem okolí využít služby Identity Verification či Certification of Documents? Tedy potřebujete ověřit doklad totožnosti, ověřit jiný dokument nebo ověřit totožnost pro zahraniční účely? Může se jednat o ověření pro katastr nemovitostí ve Velké Británii, pro zahraniční banku, jinou zahraniční instituci, ověření totožnosti před uzavřením sňatku či pro jiné účely. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme, tyto služby poskytujeme.


 

Organizujeme Cyrus Ross Meeting 2022!

KOUBÍKOVÁ LEGAL má tu čest být členem exkluzivního sdružení evropských advokátních kanceláří Cyrus Ross. Díky této síti můžeme klientům zajistit právní poradenství i v cizích jurisdikcích. Tento rok organizujeme tradiční setkání, na němž přivítáme v naší krásné Praze kolegy z celé Evropy. Sdílení zkušeností s advokáty z jiných zemí je vždy velice inspirativní a obohacující záležitost. Čeká nás nabitý program a přípravy jsou v plném proudu.


Nová stážistka v našem týmu

Přivítali jsme v týmu novou stážistku Claru MARTIN. Svou dvouměsíční stáž, kterou bude vykonávat jako součást magisterského studijního programu zaměřeného na lidská práva a mezinárodní spravedlnost při Université Panthéon-Assas, se Clara rozhodla absolvovat v naší advokátní kanceláři. Po pracovních zkušenostech získaných v několika mezinárodních organizacích by se Clara ráda seznámila s profesním prostředím advokátní kanceláře.


Silvie byla hostem podcastu PRÁVNIČKY

Silvie byla hostem podcastu PRÁVNIČKY, kde hovořila o tom, co obnáší vést advokátní kancelář, jaké jsou aktuální trendy v advokátní profesi a dalších tématech. Pokud vás zajímá, jaký odkaz by Silvie ráda zanechala za svou kariérou nebo zda se považuje za feministku, poslechněte si podcast na odkazu níže, na Spotify, Google Play nebo Apple podcast.


 

Praktické informace pro vstup ukrajinských občanů do ČR

Připravili jsme shrnutí základních informací ohledně podmínek pro vstup ukrajinských občanů na území ČR a ve věcech souvisejících. Řada osob aktuálně neví, jak postupovat a volí cesty, které jsou zbytečně složité a zahlcují už tak přehlcený systém. Přitom mnoho osob nemusí situaci řešit bezodkladně a může po vstupu na území ČR nejprve využít 90ti denního období bezvízového styku. Praktické informace naleznete ve shrnutí kliknutím na odkaz níže.


Zapojili jsme se do projektu ADVOKACIE NA POMOC UKRAJINĚ

Zapojili jsme se do projektu České advokátní komory ADVOKACIE NA POMOC UKRAJINĚ. Poskytujeme bezplatnou právní pomoc občanům Ukrajiny v souvislosti s jejich příjezdem a pobytem na území ČR i v dalších otázkách, se kterými můžeme pomoci. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás! Kontakty na advokátky, kteří se rozhodli PRO BONO pomoci, naleznete na tomto odkaze:


Přivítali jsme nového člena týmu

Livia OLTEANU rozšířila náš tým na pozici stážistky. Livia pochází z Francie, kde je studentkou oboru Právo a Aplikované cizí jazyky. V průběhu stáže se bude věnovat administrativním úkolům, marketingu, překladům dokumentů a právním rešerším. Více se dočtete v sekci Náš tým.


 

Šťastný nový rok!

Vše nejlepší do nového roku přeje tým KOUBÍKOVÁ LEGAL! Věříme, že rok 2021 nepřinesl jen výzvy, se kterými jste se zvládli popasovat, ale také spoustu krásně prožitých momentů. Doufáme, že rok nadcházející bude plný naděje, radosti, profesních úspěchů a pozitivního růstu ve všech dalších oblastech života, a že se Vám podaří vše, k čemu upnete svou vůli. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!


Nový advokát v našem týmu

Náš tým rozšířila advokátka Martina WOŠOVÁ. Martina není v našem týmu nováčkem, s KOUBÍKOVÁ LEGAL spolupracuje již od roku 2019. Máme radost, že od září 2021 se Martina stala naším trvale spolupracujícím advokátem. Martina má bohaté zkušenosti v poskytování komplexního právního servisu obchodním společnostem s českou i zahraniční účastí a dále se specializuje na právo občanské, právo nemovitostí a rodinněprávní záležitosti. Blíže vám ji představujeme v sekci Náš tým.


Tým KOUBÍKOVÁ LEGAL se opět rozšířil

Rozrostli jsme se o tři nové členy! Během května a června se k nám připojili advokátní koncipienti Vít KEKULA a Ondřej VYBÍHAL a stážistka z Francie Chloé BELIN. Vít i Ondřej se věnují kauzám s mezinárodním prvkem a poskytují právní služby v češtině, angličtině a francouzštině. Chloé studuje magisterský obor Obchodní právo a duševní vlastnictví na Univerzitě v Lille ve Francii. Všechny nové členy týmu vám blíže představujeme v sekci Náš tým.