Martina WOŠOVÁ

Advokát
martina@koubikovalegal.eu

Martina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia strávila rok na Právnické fakultě Leibniz Universität v německém Hannoveru, kde získala především potřebné znalosti v oblasti evropského a mezinárodního práva.

„Na toto období velmi ráda vzpomínám. Přineslo mi nejen bohaté znalosti v oblasti evropského práva, ale i nová nevšední přátelství na mezinárodní úrovni.“

Již od druhého ročníku Právnické fakulty Martina aktivně nabývala zkušenosti výkonem právní praxe, když působila jako právní asistent v jedné z pražských advokátních kanceláří. Na spolupráci s touto advokátní kanceláří navázala i po ukončení studia v roce 2009. Zde se věnovala zejména poskytování komplexního právního servisu obchodním společnostem s českou i zahraniční účastí, participovala na zajištění financování projektů klientů, účastnila se četných jednání s obchodními partnery klientů, a to i v zahraničí, komunikovala změny statutárních záležitostí těchto subjektů, připravovala a revidovala smluvní a jinou právní dokumentaci v českém, anglickém i německém jazyce. Nedílnou součástí poskytování právních služeb bylo samozřejmě zastupování těchto společností, ale i fyzických osob v soudních a rozhodčích řízeních.

Za svůj veliký úspěch považuje Martina celkové zastřešení přípravy právní dokumentace v rámci rozsáhlých investic prováděných v podniku investora italským zhotovitelem.

V roce 2012 složila Martina advokátní zkoušky a stala se členem České advokátní komory. V rámci své pokračující spolupráce poskytovala nadále právní služby v postavení trvale spolupracujícího advokáta, což jí umožnilo rozšířit svou agendu o právo občanské, právo nemovitostí a rodinněprávní záležitosti. V letech 2013 - 2016 navázala Martina rovněž spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v České republice.

Počátek spolupráce s advokátní kanceláří KOUBÍKOVÁ LEGAL spadá již do období roku 2019, kdy Martina převzala řešení několika českých kauz a kauz s mezinárodním prvkem. Trvalou spolupráci s KOUBÍKOVÁ LEGAL poté Martina navázala od září 2021.

Martina hovoří česky, anglicky a německy.