Axel RODE

Zahraniční stážista
axel@koubikovalegal.eu

Axel pracuje v advokátní kanceláři KOUBIKOVA LEGAL jako zahraniční stážista.

Zároveň Axel studuje na Univerzitě v Brestu ve Francii právo a cizí jazyky. Aktuálně je Axel ve 3. ročníku a v rámci studia se zaměřuje zejména na evropské právo, mezinárodní právo a na mezinárodní vztahy.

Axel vyrostl ve střední Francii, kde žil až do konce střední školy. Motivován touhou studovat právo a zároveň rozvíjet znalost cizích jazyků Axel opustil svůj region a začal studovat dvouobor právo a jazyky v Bretani. Právě tam zjistil, že ho velmi baví mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, a rozhodl se proto zaměřit své studium na tyto oblasti. Půlroční stáž v advokátní kanceláři KOUBIKOVA LEGAL je pro Axela příležitostí poznat právo také z praktického pohledu a zároveň zůstat v mezinárodním prostředí. Po ukončení bakalářského studia by Axel rád pokračoval v navazujícím magisterském programu v oboru mezinárodních vztahů.

Ve společnosti KOUBIKOVA LEGAL Axel pomáhá s právními rešeršemi, překlady a korekturami.

Axel hovoří francouzsky, anglicky, německy a chtěl by se během stáže také naučit základy češtiny.