Kdo jsme


Our team

Jsme multilingvní advokátní kancelář se zaměřením zejména na kauzy s mezinárodním prvkem, přeshraniční případy a kauzy probíhající paralelně ve více státech (jurisdikcích). Specializujeme se zejména na občanské právo, obchodní právo, obchodní korporace, právo nemovitostí, dědické právo, právo rodinné a právo evropské. V rámci kauz, které řešíme, spolupracujeme s institucemi a advokáty v cizích jurisdikcích.

Poskytujeme profesionální právní služby na vysoké odborné úrovni v češtině, angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a dalších jazycích.

Klienty zastupujeme před soudy v České republice, ve Francii a ve Spojených státech amerických.

Jsme součástí evropské sítě advokátních kanceláří Cyrus Ross, díky čemuž Vám můžeme nabídnout právní poradenství v takřka celé Evropě prostřednictvím našich partnerů.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi a na snahu o efektivní řešení každého případu v globálním kontextu. Nejlepší zájem klienta je pro nás naprostou prioritou.

Protože advokacie není povolání, ale poslání. Tímto mottem se řídíme.

Svěřte nám svou kauzu a my Vás o tom přesvědčíme.

Proč my


ZKUŠENOSTI

zastupování klientů již od roku 2008 v kauzách národních i přeshraničních

MULTIOBOROVOST

široké spektrum poskytovaných služeb se zaměřením na přeshraniční kauzy

MULTILINGVNOST

právní služby v češtině, angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a dalších jazycích

MEZINÁRODNÍ KONTEXT

znalost právního prostředí v řadě cizích zemí, spolupráce s orgány a advokáty v zahraničních jurisdikcích

Zahraniční jurisdikce

Zastoupení také v jurisdikci Francie, USA a Velké Británie

Cyrus Ross

Prostřednictvím sítě partnerských kanceláří Cyrus Ross zajistíme právní poradenství v celé Evropské unii