Andrea KOLESÁROVÁ

Advokát
andrea@koubikovalegal.eu

Andrea vystudovala Právo na Západočeské univerzitě v Plzni. Během svých studií strávila dva roky na Université de Toulouse ve Francii, kde nejprve absolvovala v rámci programu ERASMUS studium zaměřené na evropské právo, poté pokračovala na magisterský program Master 1 specializovaný na evropské a mezinárodní právo. Po dokončení studií nastoupila jako advokátní koncipientka do pražské advokátní kanceláře, kde se věnovala generální praxi.

V průběhu koncipientury získala díky programu Leonardo da Vinci možnost absolvovat praxi v advokátní kanceláři v Paříži, kde se zaměřovala na korporátní agendu a současně získala povědomí o průběhu civilněprávních a obchodních soudních jednání ve Francii. Poté se rozhodla pokračovat v postgraduálním ročním studiu LL.M. na pařížské univerzitě La Sorbonne. Studium bylo zaměřeno na francouzské a evropské právo, Andrea tak získala znalosti francouzského právního systému, a vhled do francouzského smluvního práva a práva obchodních společností. Postgraduální studium zakončila stáží na obchodní sekci Velvyslanectví ČR v Paříži.

Po složení advokátních zkoušek působila jako advokát se zaměřením na právo nemovitostí. Poté pracovala v investiční společnosti spravující fondy kvalifikovaných investorů a získala tak zkušenosti s korporátním právem, compliance a právem kapitálového trhu.

Své dosavadní zkušenosti a znalost světových jazyků Andrea skloubila navázáním trvalé spolupráce s KOUBÍKOVÁ LEGAL, kde působí od roku 2023 a věnuje se generální praxi v rámci kauz s mezinárodním prvkem.

Andrea hovoří česky, francouzsky, anglicky a německy.