PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA LOKÁLNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

NOVINKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCHAKTUALITY


Tým KOUBÍKOVÁ LEGAL se opět rozšířil

S radostí oznamujeme, že se náš tým rozrostl o tři nové členy! Na podzim se k nám připojily advokátky Jana PLECITÁ a Michaela EVANS a office manažerka Bernadeta PAVLÍKOVÁ. Jana má bohaté zkušenosti v oblasti práva nemovitostí a smluvní agendy. Michaela naše řady rozšířila jako evropský usazený advokát a mediátor. Bernadeta na pozici office manažerky využívá své zkušenosti s řízením zahraniční mise. Každou z nich vám blíže představujeme v sekci Náš tým.


Silvie vystoupila na konferenci

Česká advokátní komora uspořádala dne 13. 02. 2020 odborné sympozium Právní souvislosti manželství, na němž vystoupila také Silvie se svým příspěvkem o mezinárodních únosech dětí. Počet přeshraničních rodin v rámci EU kontinuálně roste, aktuálně je jejich počet odhadován na 16 milionů. To s sebou nese i nárůst počtu přeshraničních rodinných sporů. V EU dochází ročně ke 140.000 mezinárodních rozvodů. Ročně se vyskytuje zhruba 1.800 případů mezinárodních rodičovských únosů. Silvie na konferenci hovořila právě o svých zkušenostech z kauz ve věci mezinárodních únosů dětí.


Kontaktujte nás
SÍDLO