PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA LOKÁLNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

NOVINKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCHAKTUALITY


Tým KOUBÍKOVÁ LEGAL se opět rozšířil

Opět jsme se rozrostli o nového člena! S potěšením oznamujeme, že naše řady rozšířil Zdeněk Nevřivý, náš nový advokátní koncipient. Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň absolventem oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií na stejné alma mater. Zdeněk má za sebou několik zahraničních pobytů. Strávil 2 měsíce v indonéské Jakartě jako dobrovolník a zúčastnil se také dvou studijních pobytů v rámci programu Erasmus, a to v holandském Utrechtu a ve francouzském Aix-en-Provence. Zajímá se o občanské a správní právo a o lidská práva. Zdeněk mluví česky, anglicky a francouzsky.


Tým KOUBÍKOVÁ LEGAL se opět rozšířil

S radostí oznamujeme, že jsme zahájili spolupráci s advokátem Ericem Wittem, který v naší kanceláři působí na pozici Of Counsel. Eric je bikulturní advokát, zapsaný v pařížské advokátní komoře a v advokátní komoře státu Connecticut v USA. V ČR je Eric zapsán u České advokátní komory coby usazený evropský advokát. Erik se specializuje na poskytování právních služeb korporacím i fyzickým osobám ve věcech, kde je rozhodným právem právo francouzské nebo americké, což z něj činí cennou posilu týmu naší kanceláře, zaměřené na přeshraniční kauzy a věci s mezinárodním prvkem. Eric zároveň působí jako lektor na Anglo-americké vysoké škole v Praze (AAU). Eric hovoří anglicky, francouzsky a portugalsky.


Silvie vystoupila na konferenci

Česká advokátní komora uspořádala dne 13. 02. 2020 odborné sympozium Právní souvislosti manželství, na němž vystoupila také Silvie se svým příspěvkem o mezinárodních únosech dětí. Počet přeshraničních rodin v rámci EU kontinuálně roste, aktuálně je jejich počet odhadován na 16 milionů. To s sebou nese i nárůst počtu přeshraničních rodinných sporů. V EU dochází ročně ke 140.000 mezinárodních rozvodů. Ročně se vyskytuje zhruba 1.800 případů mezinárodních rodičovských únosů. Silvie na konferenci hovořila právě o svých zkušenostech z kauz ve věci mezinárodních únosů dětí.


Kontaktujte nás
SÍDLO