SLUŽBY


Advokátní kancelář KOUBÍKOVÁ LEGAL poskytuje široké spektrum právních služeb, a to zejména v níže uvedených právních odvětvích. Služby Vám poskytneme v češtině, angličtině, francouzštině a španělštině. V rámci všech odvětví jsou poskytovány také služby na poli mezinárodního práva soukromého, tedy v případě, že účastníkem vztahů je cizinec nebo pokud se ve věci vyskytuje jiný mezinárodní prvek.


Mezinárodní právo soukromé

• vztahy s mezinárodním prvkem, tj. • mezinárodní občanskoprávní vztahy • mezinárodní obchodněprávní vztahy • mezinárodní rodinné právo • mezinárodní únos dítěte • soudní spory s cizím prvkem • mezinárodní právní vztahy k nemovitostem • mezinárodní náhrada škody • dědictví se zahraničním prvkem

Rodinné právo

• rozvod manželství • manželské majetkové právo • úprava poměrů k nezletilým dětem • vyživovací povinnost vůči nezletilým dětem i vůči ostatním osobám • mezinárodní únos dítěte • určení otcovství

Soudní spory a jiná řízení

• zastoupení v občanských soudních řízeních • zastoupení ve správních řízeních • mimosoudní řešení sporů • výkon soudních rozhodnutí, exekuce

Obchodní právo

• právní poradenství podnikatelům – fyzickým osobám • právní poradenství obchodním korporacím • zakládání, změny a likvidace obchodních korporací • sepis obchodněprávních smluv • vymáhání pohledávek

Občanské právo

• vlastnické vztahy • podílové spoluvlastnictví • bezdůvodné obohacení • vymáhání pohledávek • darování • sepis občanskoprávních smluv

Právní vztahy k nemovitostem

• převody nemovitostí • advokátní úschova kupní ceny • nájemní vztahy • katastrální vztahy

Náhrada škody

• uplatňování nároků na náhradu škody i nemateriální újmy • uplatňování nároků vůči státu • nároky z titulu ochrany osobnosti

Dědictví

• právní poradenství při sepisu závěti a jiných jednání pro případ smrti • právní poradenství v případě dědění ze zákona (tj. při absenci závěti) • zastoupení v dědickém řízení

Pracovní právo

• pracovní smlouvy a jiná pracovněprávní ujednání • výpověď a jiné formy skončení pracovního poměru • nároky vůči zaměstnanci či zaměstnavateli • komplexní pracovněprávní poradenství pro obchodní korporace

Služby pro cizince

• Identity Verification & Certification of Documents • ověřování dokladů totožnosti a dokumentů pro zahraniční účely: pro katastr nemovitostí ve Velké Británii, pro zahraniční banky či jiné zahraniční instituce; ověřování totožnosti před uzavřením sňatku či pro jiné účelyPOJIŠTĚNÍ, INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE


Advokátní kancelář má u Generali Pojišťovny a. s. sjednáno povinné profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu, způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb. Limit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč.


Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je   www.cak.cz.