Jana PLECITÁ

Advokát
jana@koubikovalegal.eu

Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po předchozí zkušenosti, kdy během středoškolského studia strávila rok v Kanadě, se Jana rozhodla znalost angličtiny zúročit během dalšího studijního pobytu a absolvovala zahraniční studijní pobyt programu ERASMUS ve švédském Jönköpingu. Na severoamerický kontinent, tentokrát do USA, se Jana opakovaně v dalších letech v rámci studentských programů vracela.

Během studia na Právnické fakultě Jana působila jako právní poradce v neziskové organizaci Sdružení obrany spotřebitelů. Zkušenosti v oblasti spotřebitelského práva Jana zúročila po ukončení studia v rámci praxe advokátního koncipienta v pražské advokátní kanceláři, kde po složení advokátních zkoušek v roce 2010 následně působila také jako advokát.

Jana absolvovala několik kurzů pro překladatele právních textů do / z angličtiny v překladatelské agentuře, která se specializuje na právní a ekonomické překlady. “Účastnit se kurzů s profesionálními překladateli odborných textů pro mne bylo velmi cennou zkušeností, kterou denně v právní praxi využívám.“

Za svůj největší kariérní přínos Jana považuje dlouhodobou spolupráci s holdingem developerských společností se zahraniční účastí. „Příprava bilingvních česko-anglických smluvních dokumentů pro investora a jeho smluvní partnery od generálního dodavatele, územní samosprávné celky, až po subdodavatele, během všech fází projektu, a poskytování právního poradenství při každodenní podnikatelské činnosti investora je oblast práva, která mne profesně naplňuje.“

Jana se specializuje na právo občanské, a to zejména právo nemovitostí a smluvní agendu, a dále na právo obchodní, pracovní a na mezinárodní právo soukromé. V advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL působí Jana od září 2020 jako spolupracující advokát.

Jana hovoří česky a anglicky.