Eric WITT

Advokát Of Counsel
eric@koubikovalegal.eu

Eric je bikulturní advokát. Pochází z USA, kde získal titul doktora práv na The University of North Carolina at Chapel Hill. Následně se Eric přestěhoval do Paříže, kde studoval právnickou fakultu na univerzitě Université Paris II Panthéon-Assas a kde posléze vykonával právní praxi. Eric je coby advokát zapsaný u Pařížské advokátní komory a u Advokátní komory státu Connecticut v USA. V rámci toho je Eric oprávněn poskytovat služby v oblasti francouzského a amerického práva. V České republice je Eric zapsán u České advokátní komory coby usazený evropský advokát.

Eric poskytuje právní poradenství jednotlivcům i společnostem ve věcech s francouzským a americkým prvkem. Jeho vzdělání, odborná příprava a praktické zkušenosti v systému anglo-amerického i kontinentálního práva, stejně jako jeho bikulturní původ, mu umožňují velmi dobré porozumění právních, psychologických, jazykových a kulturních překážek, které musí překonávat jednotlivci i společnosti na zahraničních trzích či v rámci přeshraničních kauz.

Znalost obou právních systémů - anglo-amerického i kontinentálního práva – Ericovi umožňuje hluboký vhled do jemných, ale potenciálně kritických rozdílů mezi pojmy a způsobem myšlení, které se mohou snadno ztratit v překladu, pokud právník není bilingvní. Právě to činí z Erica důležitou posilu kanceláře KOUBÍKOVÁ LEGAL, s níž spolupracuje od července 2019 na pozici Of Counsel a specializuje se na kauzy s francouzským a americkým prvkem.

Eric rovněž přednáší právo na Anglo-americké vysoké škole v Praze. V minulosti Eric vyučoval na několika univerzitách ve Francii, včetně pařížské Université Paris X a Université de Franche-Comté, kde přednášel mezinárodní právo soukromé a obchodní vyjednávání.

Eric hovoří anglicky, francouzsky, portugalsky a italsky.

 

ERICOVY ČLÁNKY

The Most Common Ways for Expats to Avoid Double Taxation on their Income from a Foreign Country

8 of the Major Advantages of Incorporating in Delaware

Common Legal Pitfalls Continental European Investors Often Encounter When Realizing Their Projects in the USA

Three Major Risks Related to "Flipping"​ Real Estate in the USA

Trois Risques Importants Liés aux « Flips » Américains

V MÉDIÍCH

A Marseille, le règlement de comptes repart de zéro

Un concept nouveau dans la relation client-avocat avec Maître Witt, avocat franco-américain

Eric Witt : « Ce genre de témoignage arrive une fois sur cent »