Vít KEKULA

Advokátní koncipient
vit@koubikovalegal.eu

Vít je absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda a bakalářského studijního programu francouzská filologie Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia na právnické fakultě absolvoval roční studijní pobyt na Université Paris II Panthéon-Assas (Erasmus+) v rámci kterého se věnoval zejména studiu francouzského práva s důrazem na právo závazkové a obchodní. V roce 2019 se vrátil na Université Paris II Panthéon-Assas, kde navázal na své předchozí studium v rámci dvouletého magisterského studijního programu zaměřeného na studium práva Evropské unie. V rámci zahraničního studia se věnoval zejména studiu politik EU se zaměřením na hospodářskou a měnovou unii, společnou obchodní a zemědělskou politiku či vnější vztahy EU. V rámci svého zahraničního studia se zaměřil rovněž na studium soutěžního práva Evropské unie, mezinárodního investičního práva či evropského a francouzského mezinárodního práva soukromého.

Pracovní zkušenosti získával již v době svých vysokoškolských studií. Ve druhém ročníku magisterského studijního programu absolvoval stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 7 a později pracoval jako asistent v advokátní kanceláři. Zde poskytoval právní služby z oblastí práva závazkového, dědického a exekučního včetně uznávání a přeshraničního výkonu tuzemských soudních rozhodnutí. V rámci své studentské praxe u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku se začal věnovat rovněž překladu právních textů z anglického a francouzského jazyka do českého jazyka. Svůj dlouhodobý zájem o evropské právo si prohloubil jako stážista v kanceláři českého soudce Tribunálu Evropské Unie v Lucemburku či v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Své zkušenosti z justičních orgánů vnitrostátních i mezinárodních zúročil po ukončení svých vysokoškolských u Krajského soudu v Praze, kde působil jako asistent soudce insolvenčního úseku.

Po návratu ze studia v zahraničí nastoupil do advokátní kanceláře KOUBÍKOVÁ LEGAL, kde působí od května 2021 na pozici advokátní koncipient.

Vít hovoří česky, anglicky a francouzsky.