PROTOŽE ADVOKACIE NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ


Zdeněk NEVŘIVÝ

Advokátní koncipient
zdenek@koubikovalegal.eu

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň absolventem oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií na stejné alma mater. Již během studií se Zdeněk krom teoretické přípravy na budoucí praxi intenzivně věnoval i získávání praktických zkušeností.

Nejprve Zdeněk působil v neziskovém sektoru, když ve Sdružení obrany spotřebitelů pracoval coby odborný právní poradce. Následně Zdeněk pracoval jako právní praktikant v jedné z brněnských advokátních kanceláří a poté absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu. Zároveň Zdeněk jeden rok přispíval svými články do bulletinu Centra pro lidská práva a demokracii. V rámci svého působení v oblasti mezinárodních vztahů se Zdeněk několikrát účastnil Pražského studentského summitu, kde působil i jako člen přípravného týmu, a též se účastnil Českého modelu amerického kongresu.

V roce 2016 se Zdeněk zúčastnil dvouměsíční dobrovolnické stáže AIESEC v indonéské Jakartě, zaměřené na leadership skills. „Tuto zkušenost považuji za svou doposud největší výzvu, které jsem byl vystaven. Ve zcela odlišném prostředí a kultuře jsem se musel naučit spolupracovat s dalšími účastníky ze zemí celého světa. Jsem velmi rád, že jsem v této výzvě obstál.“

Zdeněk během studií také absolvoval dva pobyty v rámci programu Erasmus+. Nejprve zavítal v roce 2017 do nizozemského Utrechtu při studiu mezinárodních vztahů. „Pobyt v Nizozemsku byl pro mě velmi přínosný. A to jak co se týče zdokonalení angličtiny či získání přátel v řadě cizích zemí, tak i díky kvalitní výuce tamější univerzity. Nizozemsko zůstává jednou z mých nejoblíbenějších cizích zemí.“

Druhý pobyt Zdeněk absolvoval v r. 2019 ve Francii na univerzitě v Aix-en-Provence. „Tento studijní pobyt byl zaměřený na právo, a to zejména na mezinárodní právo veřejné. Díky studiím v Aix-en-Provence jsem se výrazně zlepšil ve francouzštině a poznal jsem krásy Provence.“

Zdeněk ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v r. 2020 a do advokátní kanceláře KOUBÍKOVÁ LEGAL nastoupil v srpnu téhož roku. Zdeněk se v kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL věnuje generální praxi v rámci přeshraničních kauz.

Zdeněk hovoří česky, anglicky a francouzsky.