Eleanor ŠMEJKALOVÁ

Advokát
eleanor@koubikovalegal.eu

Eleanor započala svou právní praxi již při studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy v advokátní kanceláři v Praze působila jako právní asistent a vykonávala právně-administrativní činnost v oblasti obchodního a občanského práva. V průběhu studia rovněž několik let vyučovala anglický a španělský jazyk v jedné z největších českých jazykových škol a dodnes se občasně věnuje překládání právních textů. „Cizí jazyky pro mne byly vždy velikou vášní, a tak jsem hledala cestu, jak komunikaci v cizích jazycích spojit s právem. Naučit se cizí jazyk totiž není cíl, ale prostředek. Prostředek k tomu, abych co nejlépe porozuměla svým klientům a mohla jim tak optimálně poradit a pomoci.“

Ještě v průběhu vysokoškolského studia strávila Eleanor rok na bruselské univerzitě Université Libre de Bruxelles v rámci programu Erasmus+. „Studium v zahraničí mi dalo mnoho, a to nejen možnost prohloubit si znalost odborné francouzštiny, ale také vytrénovat se v analytickém myšlení, které je v právu tolik důležité. Belgickou univerzitu jsem rovněž spolu s kolegy reprezentovala na mezinárodní soutěži International Criminal Court Moot Court 2015 v Haagu. Tématem tohoto simulovaného řízení před Mezinárodním trestním soudem byla problematika válečných zločinů páchaných prostřednictvím kybernetických DDOS útoků.“

V roce 2015 obdržela Eleanor stipendium mexické vlády udělované studentům s vynikajícími výsledky, a měla tak možnost se zúčastnit letní školy španělského jazyka a mexické kultury na Universidad Nacional Autónoma de México, poznat Mexiko a jeho kulturu na vlastní kůži a v neposlední řadě zdokonalit své znalosti španělštiny. Eleanor velice ocenila především přednášky o latinskoamerické literatuře.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala Eleanor v roce 2015. Poté působila jako firemní právník v konzultantské společnosti v oblasti farmacie a zdravotnictví, kde se věnovala mj. vyjednávání smluv o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků, právním aspektům výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků, korporátnímu a pracovnímu právu a problematice ochrany osobních údajů. Od roku 2017 Eleanor o tématu ochrany osobních údajů a právního rámce klinického hodnocení léčivých přípravků rovněž přednáší na mnohých konferencích.

Na konci roku 2018 se Eleanor vydala do advokacie. Zpočátku se jako advokátní koncipientka zaměřovala převážně na farmaceutické a zdravotnické právo a na agendu ochrany osobních údajů (GDPR) v České republice i v zahraničí. Po nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykonávala Eleanor také pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.

V září roku 2019 se pak Eleanor stala členkou týmu KOUBÍKOVÁ LEGAL na pozici advokátní koncipientky, přičemž se věnovala generální praxi v rámci přeshraničních kauz, zejména pak civilněprávním věcem, obchodním věcem, rodinnému a pracovnímu právu a problematice ochrany osobních údajů (GDPR).

Po úspěšném složení advokátních zkoušek se v roce 2021 Eleanor stala advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Eleanor poskytuje služby především na poli mezinárodního práva soukromého, přičemž spolupracuje s klienty, kteří hovoří česky, španělsky, anglicky i francouzsky. Eleanor se specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo, právní aspekty farmaceutického průmyslu, ochranu osobních údajů, jakož i správní právo.

Eleanor hovoří česky, anglicky, španělsky, francouzsky a německy.