Ondřej VYBÍHAL

Advokát
ondrej@koubikovalegal.eu

Ondřej je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Již v rámci středoškolských aktivit se Ondřej účastnil soutěží v cizích jazycích a četných jazykových kurzů v zahraničí. Kromě výměnných jazykových pobytů ve francouzském Lycée Saint Martin v Rennes strávil také rok středoškolského studia na l'Institut de la Sainte-Union de Kain v Belgii. Svůj zájem o mezinárodní otázky rozvíjel na simulaci mezinárodního modelu OSN v rámci Pražského studentského summitu, na kterém reprezentoval Jihoafrickou republiku v orgánu Rady OSN pro lidská práva.

V rámci vysokoškolského studia dále prohloubil své znalosti francouzštiny na zahraničním studijním pobytu v Paříži na Université Panthéon-Assas, Paris II. Při studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně v rámci své koncipientské praxe Ondřej působil v několika národních i nadnárodních advokátních kancelářích v Praze a umístil se v soutěži Essay Competition pořádané advokátní kanceláří Squire Patton Boggs s.r.o. s prací na téma postoupení pohledávek.

Při své praxi se věnoval různorodým oblastem práva se zaměřením na nemovitosti a korporátní právo, později se soustředil na civilněprávní litigace a poradenství společnostem při jejich každodenní činnosti.

V advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL působí Ondřej od června 2021 a věnuje se generální praxi v rámci přeshraničních kauz, zejména pak civilněprávním věcem, obchodním věcem, rodinnému právu, a to převážně v rámci kauz s mezinárodním prvkem.

Vedle českého jazyka Ondřej hovoří plynně anglicky a francouzsky a má také znalost němčiny a španělštiny.