PROTOŽE ADVOKACIE NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ


Mgr. Silvie Felix Koubíková

advokát

Občas se poštěstí, že člověk miluje svou práci a zároveň se mu díky ní podaří zrealizovat některý ze svých snů. To je případ zakladatelky advokátní kanceláře KOUBÍKOVÁ LEGAL, Silvie FELIX KOUBÍKOVÉ. Založení vlastní advokátní kanceláře se specializací na mezinárodní právo soukromé bylo na jaře roku 2017 dosažením důležitého mezníku, ke kterému směřovala téměř dvanáctiletá kariéra této úspěšné pražské advokátky. Cílem její kanceláře je nabídnout klientům v oblasti právních služeb něco víc než ostatní – vysoce profesionální, ale zároveň individuální a lidský přístup ke každému klientovi.

„Chci, aby se moji klienti mohli na svého advokáta spolehnout, aby mu mohli plně důvěřovat a aby věděli, že advokát dělá to nejlepší pro jejich zájmy, nikoliv pro svou peněženku. A také si přeji, aby se mí klienti s mou pomocí neztráceli ve změti paragrafů ani v překladu.“

Svou mnohaletou právní praxi zahájila Silvie již na počátku studia třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, když začala působit jako právní asistent v pražské advokátní kanceláři. „Od počátku jsem měla pocit, že praxe mne naučí více než jen teorie a že možnost komunikovat se skutečnými klienty a řešit jejich reálné případy je lepší školou než poslouchání přednášek.“ Ve snaze maximalizovat své praktické zkušenosti absolvovala Silvie během studia Právnické fakulty také stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2, kdy spolupracovala s předsedou soudu, a dále stáž na trestním úseku téhož soudu, kdy spolupracovala s místopředsedkyní soudu pro věci trestní.

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zakončila Silvie v r. 2008, a to získáním červeného diplomu. Nadále pokračovala ve své právní praxi v pražské advokátní kanceláři, kde působila coby advokátní koncipient. S ohledem na svou předchozí praxi a na znalost několika cizích jazyků se Silvie od počátku profilovala jako specialista na mezinárodní právo soukromé, tedy na právní vztahy s cizím prvkem. „Právní vztahy s mezinárodním prvkem mi umožňují skloubit má dvě základní zaměření – právo a znalost cizích jazyků. Navíc mám díky tomu možnost načerpat mnoho zkušeností se zahraničními právními řády i se zahraniční justicí, což je velmi obohacující jak pro mne osobně, tak pro mé klienty.“ Portfolio Silvií poskytovaných služeb zahrnovalo zejména právo občanské, právo obchodní, právo rodinné a občanské soudní řízení, a to v rámci právních vztahů s mezinárodním prvkem i v rámcích kauz národního charakteru.

V r. 2012 složila Silvie advokátní zkoušky s vyznamenáním a byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory. I nadále působila v rámci stejné pražské advokátní kanceláře, a to na pozici advokáta a managing partnera, kdy se krom poskytování právních služeb věnovala také manažerské agendě a byla jednou z řídících osob v kanceláři. V r. 2014 Silvie úspěšně absolvovala výběrové řízení, organizované Pařížskou advokátní komorou, a účastnila se dvouměsíční advokátní stáže v Paříži, a to spolu s 50ti dalšími advokáty z celého světa. „V rámci stáže jsem absolvovala měsíční cyklus přednášek z oblasti francouzského práva a práva EU na Ecole de Formation des Barreaux a následně jsem po dobu jednoho měsíce spolupracovala s pařížským advokátem Hervé Boukobzou na řešení jeho kauz.“ Díky absolvování pařížské stáže získala Silvie mnoho cenných zkušeností z oblasti francouzského a evropského práva, což oceňuje zejména frankofonní klientela.

Silvie se pravidelně účastní seminářů a vzdělávacích akcí organizovaných Českou advokátní komorou či jinými institucemi, neboť právo je obor velmi dynamický a každý advokát musí své znalosti průběžně doplňovat a obnovovat. Od r. 2016 Silvie pravidelně spolupracuje s Českou televizí, když bez nároku na honorář poskytuje právní podporu při tvorbě pořadu Černé ovce. Od r. 2018 je Silvie členkou Unie rodinných advokátů a Francouzsko-české obchodní komory.