Michaela EVANS

Advokát, Mediátor
michaela@koubikovalegal.eu

Michaela rozšířila řady týmu KOUBÍKOVÁ LEGAL v říjnu 2020 jako evropský usazený advokát a mediátor, poté co s rodinou natrvalo přesídlila zpět do České republiky z Velké Británie.

Její zájem o anglo-saský svět se datuje do roku 1999, kdy jako patnáctiletá vycestovala v rámci stipendijního programu Open Society Fund studovat na střední školu ve Spojených státech amerických. Po svém návratu se na jazykově zaměřeném gymnáziu věnovala angličtině, francouzštině a španělštině. Po několika semestrech na filmové vědě a následně tlumočnictví (angličtina-norština) dala Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s definitivní platností sbohem a vycestovala do Velké Británie. Psal se rok 2008.

Ve Velké Británii Michaela nejprve podnikala. Poté se rozhodla do třetice pro vysokoškolské studium. Tentokrát na University of Wales, kde byla přijata ke studiu oborů právo a velšský jazyk. Během studia Michaela získala několik akademických ocenění za nejlepší prospěch, včetně Llewelfryn Davies Prize, ocenění za skvělý celkový výkon u závěrečných zkoušek, a stipendia na velšské letní škole. Univerzitu Michaela zakončila s ekvivalentem českého červeného diplomu v roce 2014.

Během studií Michaela absolvovala četné stáže v advokátních kancelářích od Londýna přes Manchester a Liverpool po Leeds. Nejvíce si považuje zkušeností, které nabyla ve Wilberforce Chambers, Linenhall Chambers a 5 Stone Buildings. Za svůj hodnotový svět pak vděčí především soudci Royal Courts of Justice v Londýně, Masteru Timothy Bowles, a soudci trestního soudu v Liverpoolu, Williamu Waldronovi QC, které měla příležitost stínovat.

Po ukončení studia se Michaela rozhodovala mezi akademickou dráhou, stipendiem, které ji Oxfordská univerzita nabídla společně s místem na magisterském oboru BCL, a praktickým právem. Zvítězila touha po praxi a kontaktem s klientem a v roce 2015 tak Michaela díky stipendiu Wilfreda Watsona uděleného The Honourable Society of Gray`s Inn začala studovat Legal Practice at the Bar na Manchester Metropolitan University - postgraduální profesní kvalifikaci nutnou k vykonávání profese Barrister, tedy britský advokát - specialista na soudní řízení.

V roce 2016 Michaela studium přerušila, když vycestovala do Lucemburska na čtyřměsíční stáž k Soudnímu dvoru Evropské unie, kde působila pod přímou supervizí soudce Christophera Vajdy QC. Pobyt jí byl umožněn opět díky Overseas stipendiu Gray`s Inn. Po návratu do Velké Británie Michaela krátce působila jako právník u Ombudsmana pro věci veřejné ve velšském Bridgendu.

V roce 2019 Michaela ukončila postgraduální studium s výsledkem Very Competent a ještě téhož roku byla ceremonií Call to the Bar prohlášena Barristerem na půdě své domovské Gray`s Inn.

Zároveň byla Michaela v roce 2016 přijata do funkce Justice of the Peace (JP), což je soudní úřad prvního stupně u trestních soudů ve Velké Británii. V této funkci, v níž vynášela rozsudky v trestních řízeních jako člen tříčlenného senátu, působila do roku 2019, kdy na svou funkci rezignovala.

Velkým profesním zlomem pro Michaelu byl rok 2019, kdy se poprvé setkala s mediací. Ta v ní probudila hluboký zájem o řešení konfliktů nesoudní cestou, kterou vnímá jako naprosto klíčovou pro rodinné kauzy. Michaela proto absolvovala mediační výcvik v Británii u společnosti ADR-ODR a v Česku u Asociace Mediátorů České republiky.

V advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL se Michaela věnuje především mezinárodnímu právu soukromému s důrazem na rodinné kauzy a mediaci.

Michaela hovoří anglicky, česky, velšsky a francouzsky.