PROTOŽE ADVOKACIE NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ


Jana LAJDOVÁ

Právní asistent
jana@koubikovalegal.eu

Jana se ve své praxi věnuje nejen právu, ale také tlumočení z korejského jazyka. Své studium zahájila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 a dokončila jej na Univerzitě Sun Moon v Asanu v Jižní Koreji v oboru Mezinárodní vztahy a Korejský jazyk a kultura. „Univerzitní studium ve východní Asii považuji za velmi obohacující díky možnosti porozumění vzdálené, ale vyspělé korejské kultuře a orientálnímu způsobu myšlení.“

Pracovní zkušenosti získala Jana již za studentských let, kdy pracovala v mezinárodní neziskové organizaci zaměřené na podporu agendy světového míru. Působila jako koordinátor mezinárodních konferencí a díky své znalosti cizích jazyků i jako komunikační článek mezi sídly organizace v Soulu a New Yorku.

Po úspěšném absolvování magisterského studia v Jižní Koreji pracovala Jana několik let v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku v Ženevě, kde působila jako event manažer v mezinárodní neziskové organizaci. V té době měla Jana také možnost absolvovat stáž v OSN, kde zastupovala prezidentku organizace při spolupráci s Radou pro lidská práva OSN.

V roce 2017 po svém návratu do ČR se Jana začala věnovat tlumočení z korejského jazyka a pod záštitou advokátů participovat na poskytování právní pomoci občanům Jižní Koreje pracujícím na území ČR. To Janu podnítilo k rozšíření svého vzdělání a aktuálně studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jana působí v advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL od září 2019 coby právní asistent a věnuje se právně-administrativní činnosti v rámci kauz s mezinárodním prvkem.

Jana hovoří česky, anglicky, španělsky a korejsky.