PROTOŽE ADVOKACIE NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ


Eleanor ŠMEJKALOVÁ

Advokátní koncipient
eleanor@koubikovalegal.eu

Eleanor započala svou právní praxi již při studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy v advokátní kanceláři v Praze působila jako právní asistent a vykonávala právně-administrativní činnost v oblasti obchodního a občanského práva. V průběhu studia rovněž několik let vyučovala anglický a španělský jazyk v jedné z největších českých jazykových škol a dodnes se věnuje překládání právních textů. „Cizí jazyky pro mne byly vždy velikou vášní, a tak jsem hledala cestu, jak komunikaci v cizích jazycích spojit s právem.“

Eleanor strávila rok na bruselské univerzitě Université Libre de Bruxelles v rámci programu Erasmus+. „Studium v zahraničí mi dalo mnoho, a to nejen možnost prohloubit si znalost odborné francouzštiny, ale také vytrénovat se v analytickém myšlení, které je v právu tolik důležité. Belgickou univerzitu jsem rovněž spolu s kolegy reprezentovala na mezinárodní soutěži International Criminal Court Moot Court 2015 v Haagu. Tématem moot courtu byla problematika válečných zločinů páchaných prostřednictvím IT systémů.“

V roce 2015 bylo Eleanor uděleno stipendium mexické vlády pro vynikající studenty za účelem účasti na letní škole španělštiny a mexické kultury na Universidad Nacional Autónoma de México. Eleanor tak měla možnost strávit léto v Ciudad de México a zblízka poznat tuto zemi a její kulturu a také prohloubit své znalosti španělštiny.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala Eleanor v roce 2015. Poté působila jako firemní právník v konzultantské společnosti v oblasti farmacie a zdravotnictví, kde se věnovala mj. vyjednávání smluv o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků a problematice ochrany osobních údajů, zejména ve zdravotnictví. Od roku 2017 Eleanor přednáší téma ochrany osobních údajů a právního rámce klinického hodnocení léčiv.

Jako advokátní koncipient působí Eleanor od konce roku 2018. Zpočátku se zaměřovala převážně na farmaceutické a zdravotnické právo a na agendu ochrany osobních údajů (GDPR) v České republice i v zahraničí. V advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL působí Eleanor od září 2019 a věnuje se generální praxi v rámci přeshraničních kauz, zejména pak civilněprávním věcem, obchodním věcem, rodinnému a pracovnímu právu a problematice ochrany osobních údajů (GDPR), a to převážně v rámci kauz s mezinárodním prvkem.

Eleanor hovoří česky, anglicky, španělsky, francouzsky a německy.