PROTOŽE ADVOKACIE NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ


Barbara KAPOUNKOVÁ

Advokát
barbara@koubikovalegal.eu

Barbara zahájila svou právní praxi již ve druhém ročníku studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, když začala působit jako právní asistent v advokátní kanceláři v Praze. Během studií pak absolvovala také stáž na trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 6, kde se seznámila s průběhem trestního řízení v České republice.

Po ukončení Právnické fakulty v roce 2015 se Barbara stala součástí litigačního týmu advokátní kanceláře, což podnítilo její zápal pro soudní řízení.

Barbara se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení. Za své profesní štěstí považuje to, že měla možnost v rámci sporných řízení zastupovat insolvenčního správce se zvláštním povolením a podílet se na reorganizacích a konkursech úpadců.

V advokátní kanceláři KOUBÍKOVÁ LEGAL působí Barbara od července 2019 jako spolupracující advokát a zaměřuje se na agendu přeshraničních kauz, a to především na rodinné právo s mezinárodním prvkem, pomoc zahraničním podnikatelům přicházejícím na český trh a dále na přeshraniční kauzy civilněprávní a obchodněprávní.

Barbara hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.